НачалоНовини - 2020/6

ДПП Рилски манастир | Новини

30.06.2020 Резултати от изпит, проведен на 30.06.2020 г. в гр. София, на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от ЗГ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 11/30.06.2020 г. Съдържащо резултати от изпит, проведен на 30.06.2020 г. в гр. София, на лица със средно образование и тези, които са отписани от регистъра по чл. 235 от ЗГ на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от ЗГ, желаещи да подадат заявления за вписване в регистъра по чл. 235 от ЗГ.
24.06.2020 Повече от 700 вида билки съхраняват природните паркове в България
Над 700 вида лечебни растения се срещат на територията на природните паркове в България като почти всички са диворастящи. Това е близо 20 % от всички видове растения у нас. Част от билките се използват в кулинарията, други са известни с лечебните си качества. Според народната традиция всяка година на Еньовден (24 юни) се берат 77 билки и половина за всички болести и една без име. Вярванията са, че на този ден билките имат най-голяма лечебна и магическа сила, особено рано сутрин, преди изгрев слънце. От набраните билки, първа трябва да е еньовчето, а по време на целия ритуал по събирането на билки, трябва да се мълчи и да не се издава нито дума, за да бъде магията на билките пълна.
22.06.2020 Природен парк „Рилски манастир“ отбелязва своята 20 годишнина
През месец юни се навършват 20 години от създаването на Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна Агенция по горите. В тази връзка през настоящата седмица Дирекцията на парка всеки ден на своята интернет страница www.parkrilski-manastir.eu ще представя по една презентация, запознаваща с уникалните природни дадености, опазвани на територията й. Природен парк „Рилски манастир“ е обявен на 26.06.2000 г., въпреки, че идеята за опазване на природата около Рилския манастир се ражда преди повече от 50 години. Още през 1966 г., държавната тогава гора около Рилския манастир е обявена за защитена местност, 20 години по-късно (1986 г.) е обявена за резерват, а през 1992 г. попада в пределите на Национален парк „Рила“.
предишна страница 1 | 2 следваща страница