НачалоТуристически маршрути

ДПП Рилски манастир | Туристически маршрути

Детски кръгов маршрут "В горския дом"

Маршрутът "В горския дом" е обособен като детски кръгов маршрут и се намира в една от многото красиви местности на Природен парк "Рилски манастир"- местността Бричебор - Мандрата. Разходката по пътеката не само е предизвикателството за децата , но тя ще бъде приятна за всеки турист решил да научи нещо повече за гората. В специално изградената "Класна стая" от природни материали може спокойно да си отдъхне всеки , децата да поиграят , да научат как да се ориентират в гората и още безброй интересни неща. Тук всеки може да чуе гласовете на птиците, а за желаещите да научат нещо повече за тях, дирекцията е изградила орнитологичен център. Любителите на растителния свят могат да получат изчерпателна информация за висшите растения от информационните табла изградени в близост до кътовете за отдих.

Изтегли GPS трак

 
Екопътека "Старата железница"

Създаването на екопътеката  „Старата железница”  се явява етап от изпълнението на общата идея за осъществяването на проект „Подобряване на  предлаганите туристически услуги, с цел опазване  на биоразнообразието на територията на Природен парк „Рилски манастир”.

        По същество общият проект, който идейно е разработен от специалистите в природния парк има за цел създаване на еко-маршрути в близост до оформените четири основни туристически комплекса на територията  на природния парк.  Екомаршрутите предлагат  условия за почивка и туризъм на посетителите  в посочените комплекси и провокиране на  отношение у посетителите, целящо опазването на околната среда.

         Екомаршрутът е разположен по протежението на р. Рилска, бившият маршрут на дековилката /влакчето/ за Рилския манастир и е предназначен да обслужва посетителите в заведенията и почивните бази разположени в районите на м. Елешница и м. Ягнилото.

         Екопътеката е интересна със своето разнообразие на дървесни и храстови видове, характерни за природния парк и поречието на река Рилска, както и почти всички представители на фауната.

По екопътеката са разположени и оборудвани кътове за отдих, места за палене на огън, пейки и водостоци, внасящи допълнително емоционална наслада на посетителите.

Изтегли GPS трак

 
Пътека на младия природолюбител

Природен парк "Рилски манастир" е оазис на уникално биологично разнообразие. Накъдето и да погледнеш: поляните, върховете, планинските потоци, дори безжизнените скали са среда за живот на растения и животни. На 7 км от Рилския манастир, в красивата местност Кирилова поляна, дирекцията на Природен парк "Рилски манастир" изгради "Пътека на младия природолюбител". Красива през всички сезони, независимо дали е пролет и всичко е покрито с цветя, или зима и всичко е снежнобяло. Съчетанието на парковата инфраструктура с красотите на природата предоставя чудесни условия за пряко общуване на младите природолюбители с природата. Пътеката ще ви помогне да се докоснете до вълшебството на природата. Знаете ли колко много цветя, птици и дървета живеят в нея? И всички те са като нас хората, те са част от нас. Тръгнете по пътеката и ще научите повече отколкото сте очаквали. Постепенно навлизате в гората и вървейки, неусетно очаровани от красотата стигате до "класната стая". Седнете и починете. Там ще видите хранилка за животни. Огледайте се за следите на горските обитатели. Ще срещнете някои от тях или може би те ще видят вас. Постойте и се вслушайте в гласа на гората. Чувствате се добре, нали? А сега, гонейки пеперудите и събирайки цветя, вие ще стигнете до птичите домове. Всяка птица има характерен "дом". Всички те се различават: на бързолета, червеногушка, синигер или другите пойни птички. Тук, дето се наслаждавате на изпълненията на горските певци, можете да научите от "Горския будилник" коя птица е най-ранобудна. Как да помогнем на пойните птици в опасност: -Като не ги държим затворени в клетки, -Като им направил къщички и хранилки -Като не посягаме на техните малки -Като им помагаме да преживеят зимата, приготвяйки им храна( семена и трохи ) и я поставяме на подходящи места. Ако правилно сте се ориентирали, по-нататък ще видите малко мостче. Преминете по него и то ще ви покаже пътя към лечебния кът. Оттам може да научите за значението на растенията за нас, хората,да разберете колко са ни полезни, стига да знаем как да ги използваме. Позната и непозната е природата. Тя е естествена среда на живот и ние, хората не можем без растенията, животните, бистрите потоци и вековните дървета. Затова е необходимо да се грижим за тях. Малко или много те се нуждаят от грижи.

Изтегли GPS трак

 
предишна страница 1 | 2 следваща страница