Фауна

НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Рилски манастир | Защитени видове

Давидово винче /Anchusa davidovii/

Описание: Многогодишно тревисто растение с  характерните за   представителите на  семейството  груби  власинки, които покриват растенията. Венчелистчетата са сраснали в плоско, фуниевидно или тръбесто венче. При много представители на семейството на входа на тръбестата част на венчето има израстъци или четинки, които го затварят.

Местообитание:По сухи тревисти  и  каменисти места от докъм 900м н.в.

        Цъфти: юни- юли.

        Екостатус: Локален ендемит.

Обратно