Фауна

НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Рилски манастир | Защитени видове

Гусихиева ведрица /Fritillaria gussichiae/

Описание: Растение, с едри единични, по- рядко с повече цветове разположени на   върха   на   изправено стъбло. Приличат много на лалетата, но с разликата, че цветовете им са наведени надолу.

Местообитание: По храсталачни и  скалисти места  докъм 1400 м н.в. Цъфти: април – май.

Екостатус: Балкански  ендемит.Защитен вид от Закона за биологично разнообразие. 

Обратно