Фауна

НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Рилски манастир | Защитени видове

Водно лютиче (Ranunculus aquatilis)

Описание: Многогодишно тревисто, водно  растение, от 25-100 см.Плаващите му листа са цели, а подводните нишковидно нарязани. Цветовете му са бели, единични  и разположени в пазвите на листата.

Местообитание:Среща се в езера и блата,в бавно течащи води, докъм 2300 м н.в.

Цъфти:май -  август.

Екостатус: Български  ендемит.

Обратно