НачалоНовини 2013/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

30.07.2013 - В бр. 63 на Държавен вестник от 16.07.2013 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за сечите в горите.

В бр. 63 на Държавен вестник от 16.07.2013 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за сечите в горите, издадена от министъра на земеделието и храните.
Окончателният текст на НАРЕДБА № 8 за сечите в горите  (обн. - ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) можете да намерите в сайта на ИАГ (раздел документи/наредби).

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност