НачалоНовини 2019/12Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

13.12.2019 - Нова наредба регламентира дейностите по защита на горските територии от болести и вредители

 

Нова Наредба за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди регламентира дейностите по защита на горските територии. Предвидените изменения обхващат почти всички аспекти от защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди. 

Текстовете на наредбата предвиждат подобряване на ефективността на дейността по защитата на горските територии, като ясно са разграничени функциите и задачите на компетентните органи, които контролират тази дейност. Остава задължението на собственика да наблюдава територията си и да сигнализира за уврежданията по горите. Това той може да направи по досегашния ред, подавайки сигнал в държавното горско стопанство или регионалната дирекция по горите. По отношение на контролната и надзорна дейност са разписани нови и по-подробни правила за контролиращите лица. Необходимостта от лесозащитните мероприятия се определя от лесозащитните станции /ЛЗС/ и регионалните дирекции по горите /РДГ/, които ще дават предписания на държавните предприятия, общините, частните и други собственици.

Новата Наредба предвижда и запазване на Националната комисия по лесозащита, която се съвещава веднъж годишно. Тя изготвя становища по представените от ЛЗС справки, има право да разработва нормативни актове и излиза с мерки при възникване на кризисна ситуация.

Текстове в норматива обръщат особено внимание на мониторинга на горските територии.

Доразработва се създадената информационна система на ИАГ с база данни за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, която и занапред ще съдържа информация за сигнали, резултати от лесопатологично обследване, предписания, данни за изпълнени мероприятия. За всички документи, които са достъпни в нея ще отпадне хартиения носител, което ще улесни практическата работа и ще облекчи отчетността при прилагане на дейностите.

С новата наредба и предвидените в нея промени се цели да се постигнат в цялост законосъобразно и ефективно осъществяване на дейностите по защита на горските територии от болести, вредители и други повреди.

 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност