НачалоНовини 2019/12Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

10.12.2019 - Продължава грижата за крайречните гори в землището на с. Маноле

Служители от Регионална дирекция по горите Пловдив, Лесозащитна станция Пловдив и доброволци попълниха над 600 бр. фиданки от летен дъб на площ от 5 дка в землището на с. Маноле, община Марица, област Пловдив. Попълването е в новосъздадена култура от близо 130 дка полски бряст, черна елша, полски ясен и черна топола в близост до р. Марица, в типични за района крайречни гори, които са силно фрагментирани. Възстановените гори се доближават максимално до естествената смесена структура на крайречните гори. 

Новата гора е създадена преди три години по проект „Крайречни гори“, финансиран по програма Life, но ежегодната грижа на лесовъдите за подобряване на общото й състояние продължава. 

В рамките на проекта са възстановени 481 декара крайречни гори в две защитени зони от Натура 2000 – на о. Алеко, „Защитена зона Мартен Ряхово“ и в местностите Мерич орман и в Гущерова одая, „Защитена зона река Марица“. 

 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност