НачалоНовини 2013/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

26.06.2013 - Сформирана е работната група за промени в горското законодателство

„През 2011 г. е приет изцяло нов Закон за горите. Две години са твърде кратък период от време, за да може той да заработи устойчиво”. Това заяви главният секретар на Изпълнителната агенция по горите инж. Валентина Маринова. Тя е председател на сформираната със заповед на министъра на земеделието и храните работна група, която да подготви промени в Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Това става след срещата на министър Димитър Греков с председателя на Комисията по земеделие и гори проф. Светла Бъчварова и представители на горския бранш в Народно събрание, миналата седмица. Работната група ще изработи корекции, целящи облекчаване на дейността на заетите в сектор горско стопанство.  

„Подготвените текстове ще бъдат представени за широко обществено обсъждане със заинтересованите страни”, каза инж. Маринова. Тя допълни, че в Закона всички собственици са равнопоставени, но носят и съответните отговорности. 

В срок до един месец предложенията за промени, които ще изготви работната група, трябва да бъдат готови. Ще се работи по всички текстове, но с приоритет ща са залесяването, ползването на дървесина, достъпът до горите, разпоредби, свързани с Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент, както и лесовъдски практики. Всички проекти ще бъдат обсъждани на присъствени заседания на групата. 

В работната група са включени представители на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, браншови организации от горския сектор, Съюза на лесовъдите, научни работници и синдикати. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност