НачалоНовини 2013/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

27.05.2013 - Експерти от ИАГ ще вземат участие в работно съвещание по стопанисване на липовите гори в Североизточна България

На 30 и 31 май 2013 г. в гр. Русе ще се проведе Регионално работно съвещание по стопанисване на липовите гори. В срещата ще вземат участие представители на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), Регионални дирекции по горите (РДГ), Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), Държавни горски предприятия (ДГП), Държавни горски и ловни стопанства и Асоциация „Общински гори“.

Събитието цели въз основа на достигнатия опит и проведените научни изследвания от Опитна станция по бързорастящите горскодървесни видове (ОСБРГДВ) гр. Свищов, да се осъществи обмен на знания и умения между научните работници, практическите деятели и контролните органи, относно стопанисването на липовите гори в защитени, специални и стопански горски територии. Ще се направи оценка на състоянието и управлението на липовите гори у нас и ще се представи концепция за бъдещото им използване, основана на принципите за природосъобразно лесовъдство и многофункционално стопанисване на горите. Важна задача за специалистите ще е изготвянето на проект с указания за стопанисване на липовите гори.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност