Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 22.04.2021

Длъжност: Конкурс за длъжността “Младши експерт” в отдел „Човешки ресурси и административни дейности“ /ЧРАО/, дирекция “Правно – административни дейности”/ПАД/ в ИАГ.
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “Младши експерт” в отдел ЧРАО, дирекция ПАД в ИАГ са:

- Образователно - квалификационна степен – професионален бакалавър по…;

- Ранг - V младши;

- професионален опит - не се изисква. 

Материали