Начало

ДПП Рилски манастир

Местонахождение
Природният парк “Рилски манастир” се намира в Рила планина. Паркът изцяло попада на територията на община Рила. На север, изток и юг Природният парк граничи с Национален парк “Рила”. Границата на Природния парк следва приблизително линията от 1 км на запад от водослива на реките Манастирска и Илийна на около 1 км на север, минава на югозапад до комплекса “Елешница”, продължава на северозапад до долината на р. Каменица на около 1,2 км северно от с. Пастра, продължава на север, успоредно на р. Дебърщица до вр. Голям Полич, следва на изток циркусните ръбове до Калинин връх, вр. Вазов връх (Дамга), минава на югоизток до Додов връх, вр. Орловец, вр. Попова капа, кота 2530,9 м н.в., откъдето следва на юг през Кобилино бранище до кота 2582,9 м н.в., на изток през вр. Маринковица, вр. Възела, вр. Шишковци, вр. Венеца, Ангелов връх, откъдето минава на запад по билата, следващи линията на вр. Голям Мечи връх, Горна Кадийца, Царев връх, вр. Ризваница, вр. Белчевица (Мусов връх), вр. Деризмийца, минава на север до долината на р. Рилска югоизточно от с. Пастра, откъдето върви успоредно на р. Рилска до 1 км от сливането й с Илийна река.
Географско положение
ПП “Рилски манастир” се намира в Централната част на Югозападна България, като обхваща средно- и високопланинските части на западния дял на Рила планина.


Работно време:
Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995