Начало

ДПП Рилски манастир

Местонахождение
Природният парк “Рилски манастир” се намира в Рила планина. Паркът изцяло попада на територията на община Рила. На север, изток и юг Природният парк граничи с Национален парк “Рила”. Границата на Природния парк следва приблизително линията от 1 км на запад от водослива на реките Манастирска и Илийна на около 1 км на север, минава на югозапад до комплекса “Елешница”, продължава на северозапад до долината на р. Каменица на около 1,2 км северно от с. Пастра, продължава на север, успоредно на р. Дебърщица до вр. Голям Полич, следва на изток циркусните ръбове до Калинин връх, вр. Вазов връх (Дамга), минава на югоизток до Додов връх, вр. Орловец, вр. Попова капа, кота 2530,9 м н.в., откъдето следва на юг през Кобилино бранище до кота 2582,9 м н.в., на изток през вр. Маринковица, вр. Възела, вр. Шишковци, вр. Венеца, Ангелов връх, откъдето минава на запад по билата, следващи линията на вр. Голям Мечи връх, Горна Кадийца, Царев връх, вр. Ризваница, вр. Белчевица (Мусов връх), вр. Деризмийца, минава на север до долината на р. Рилска югоизточно от с. Пастра, откъдето върви успоредно на р. Рилска до 1 км от сливането й с Илийна река.
Географско положение
ПП “Рилски манастир” се намира в Централната част на Югозападна България, като обхваща средно- и високопланинските части на западния дял на Рила планина.


Работно време:
Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн
„Учим и знаем за българската гора“
Викторина:
   Скъпи малки приятели,
   През последните 21 дни Вие научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Учим и знаем за българската гора".
   Днес можете да проверите своите знания като попълните онлайн анкета, публикувана по-долу като линк. Линкът ще бъде активен днес, 11.април 2021 г. от 11.00 да 16.00 часа.
Линк към викторината

Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995