Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 06.11.2018

Длъжност: Конкурс за длъжността “Главен експерт” в дирекция “Наука и международна дейност” в Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “Главен експерт” в дирекция “Наука и международна дейност” в Изпълнителна агенция по горите са:

- Образователно - квалификационна степен – бакалавър;

- Ранг IV младши или 3 /три/ години професионален опит в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността.

Материали