Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 30.06.2016

Длъжност: Конкурс за длъжността „Старши експерт”, дирекция “Опазване на горите”
Звено: Изпълнителна агенция по горите

I . Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “Старши експерт” в дирекция  “Опазване на горите” са:
- Образователно - квалификационна степен – „бакалавър”;
- Професионален опит – 2 години;
- Ранг - IV младши.

 

Материали